Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Akademik Kadro

İŞLETME BÖLÜMÜ-AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Gülten GÜMÜŞTEKİN

Bölüm Başkanı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1447 214 ggumustekincomu.edu.tr

Doç. Dr.

Ümran ŞENGÜL

Bölüm Başkan Yrd.)

SAYISAL YÖNTEMLER

2869

206

umransengulcomu.edu.tr

Doç. Dr.

Pelin KANTEN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

2978

220

pelinkantencomu.edu.tr

Arş. Gör.

Güneş TOPÇU

MUHASEBE VE FİNANSMAN

4063

321

gunestopcucomu.edu.tr