Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Ders Planı

Öğretim Programı

 
1. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Evet Girer 2 + 0 2 1
14TDİ101 Türk Dili I Evet Girer 2 + 0 2 1
16İŞL101 İşletme Bilimi I Evet Girer 3 + 0 3 5
16İŞL103 Finansal Muhasebe I Evet Girer 3 + 0 3 5
16İŞL105 Davranış Bilimleri Evet Girer 3 + 0 3 5
16İŞL107 İşletmeciler İçin Matematik I Evet Girer 3 + 0 3 5
16İŞL109 İktisat Evet Girer 3 + 0 3 5
16İŞL111 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Evet Girer 2 + 2 0 1
 
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) Hayır Girer 2 + 0 2 2
16İŞL119 Yabancı Dil I (Fransızca) Hayır Girer 2 + 0 2 2
16İŞL121 Yabancı Dil I (Almanca) Hayır Girer 2 + 0 2 2
 
Toplam : 21 30
 


 

 
2. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Evet Girer 2 + 0 2 1
14TDİ102 Türk Dili II Evet Girer 2 + 0 2 1
16İŞL102 İşletme Bilimi II Evet Girer 3 + 0 3 4
16İŞL104 Finansal Muhasebe II Evet Girer 3 + 0 3 5
16İŞL106 Örgütsel Davranış Evet Girer 3 + 0 3 5
16İŞL108 İşletmeciler İçin Matematik II Evet Girer 3 + 0 3 5
16İŞL110 Pazarlama İlkeleri Evet Girer 3 + 0 3 5
16İŞL112 Hukukun Temel Kavramları Evet Girer 2 + 0 2 2
 
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
14YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) Hayır Girer 2 + 0 2 2
16İŞL120 Yabancı Dil II (Fransızca) Hayır Girer 2 + 0 2 2
16İŞL122 Yabancı Dil II (Almanca) Hayır Girer 2 + 0 2 2
 
Toplam : 23 30
 


 

 
3. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL201 Envanter Bilanço Evet Girer 3 + 0 3 7
16İŞL203 İstatistik I Evet Girer 3 + 0 3 7
16İŞL205 Yönetim ve Organizasyon Evet Girer 3 + 0 3 6
 
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL207 Mesleki İngilizce I Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL209 Karar Analizi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL211 Mikro İktisat Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL213 Liderlik ve Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL215 Kriz ve Stres Yönetimi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL217 Anayasa Hukuku Hayır Girer 3 + 0 3 5
 
Toplam : 15 30
 


 

 
4. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL202 Finansal Tablolar Analizi Evet Girer 3 + 0 3 7
16İŞL204 İstatistik II Evet Girer 3 + 0 3 6
16İŞL206 İnsan Kaynakları Yönetimi Evet Girer 3 + 0 3 7
 
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL208 Mesleki İngilizce II Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL210 Verimlilik Analizi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL212 Makro İktisat Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL214 Şirketler Muhasebesi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL216 Toplam Kalite Yönetimi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL218 Pazarlama İletişimi Hayır Girer 3 + 0 3 5
 
Toplam : 15 30
 


 

 
5. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL301 Pazarlama Yönetimi Evet Girer 3 + 0 3 6
16İŞL303 Yöneylem Araştırması I Evet Girer 3 + 0 3 7
16İŞL305 Girişimcilik I Evet Girer 3 + 0 3 7
 
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL307 Örgüt Kültürü Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL309 Bilgisayarlı Muhasebe Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL311 Muhasebe Standartları Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL313 Para Teorisi ve Politikası Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL315 İdare Hukuku Hayır Girer 3 + 0 3 5
 
Toplam : 15 30
 


 

 
6. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL302 Finansal Yönetim Evet Girer 3 + 0 3 6
16İŞL304 Yöneylem Araştırması II Evet Girer 3 + 0 3 7
16İŞL306 Girişimcilik II Evet Girer 3 + 0 3 7
 
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL308 Sistem Analizi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL310 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL312 Ekonomik Bütünleşme ve AB İlkeleri Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL314 Stratejik Yönetim Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL316 Kamu Maliyesi Hayır Girer 3 + 0 3 5
 
Toplam : 15 30
 


 

 
7. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL401 Üretim Yönetimi I Evet Girer 3 + 0 3 7
16İŞL403 Maliyet Muhasebesi Evet Girer 3 + 0 3 6
16İŞL405 Uluslararası İşletmecilik Evet Girer 3 + 0 3 7
 
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL407 Yönetim Bilgi Sistemleri Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL409 Uluslararası Pazarlama Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL411 İnovasyon Yönetimi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL413 Örgüt Geliştirme Değiştirme Yönetimi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL415 Sermaye Piyasası ve Portföy Analizi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL417 İş Hukuku Hayır Girer 3 + 0 3 5
 
Toplam : 15 30
 


 

 
8. YARIYIL DERS PLANI
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL402 Üretim Yönetimi II Evet Girer 3 + 0 3 7
16İŞL404 Yönetim Muhasebesi Evet Girer 3 + 0 3 7
16İŞL406 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Evet Girer 3 + 0 3 6
 
8. Yarıyıl Seçmeli Ders Plani
Kodu Ders Adı Zorunlu mu? Ortalama T+U Saat U.Kredi AKTS
16İŞL408 Denetim Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL410 Marka Yönetimi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL412 Uluslararası Rekabet Stratejileri Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL414 Uluslararası Finansal Yönetim Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL416 Türkiye Ekonomisi Hayır Girer 3 + 0 3 5
16İŞL418 Ticaret Hukuku Hayır Girer 3 + 0 3 5
 
Toplam : 15 30