Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Uluslararası İşletmecili Doktora Programı (Yeni)

SBF ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
Minimum mezuniyet koşulu: 27 Kredi-9 Ders + Seminer en az (60 AKTS), Yeterlik Çalışması: (30 AKTS), Tez Önerisi
Çalışması: (30 AKTS) ve 4 Uzmanlık Alan Dersi (120 AKTS) başarılı olunması kaydı ile toplam 240 AKTS olmalıdır.

 
I.Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
ULİŞ6001 Uluslararası İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri* 3 0 3 6 Z
ULİŞ6007 Örgütsel Analiz 3 0 3 6 S
ULİŞ6009 Bilim Felsefesi 3 0 3 6 S
ULİŞ6011 Pazarlama Teorileri 3 0 3 6 S
ULİŞ6013 İnovasyon Yönetimi 3 0 3 6 S
ULİŞ6015 Veri Analitiği 3 0 3 6 S
ULİŞ6017 Dijital Pazarlama Stratejileri 3 0 3 6 S
ULİŞ6019 Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler I 3 0 3 6 S
ULİŞ6021 Optimizasyon Modelleri ve Çözüm Metotları 3 0 3 6 S
ULİŞ6023 Stratejik Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 3 0 3 6 S
ULİŞ6025 Finans Teorisi 3 0 3 6 S
1 Zorunlu ve 4 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir
II.Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEESE6000 Seminer** 3 0 3 6 Z
ULİŞ6020 İleri Araştırma Teknikleri 3 0 3 6 Z
ULİŞ6036 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6 S
ULİŞ6022 Örgütsel Davranış Araştırmaları 3 0 3 6 S
ULİŞ6024 Stratejik Pazarlama Problemleri 3 0 3 6 S
ULİŞ6026 Tüketici Deneyimi 3 0 3 6 S
ULİŞ6028 Postmodern Pazarlama 3 0 3 6 S
ULİŞ6030 Oyun Teorisi 3 0 3 6 S
ULİŞ6004 Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler II 3 0 3 6 S
ULİŞ6032 Uluslararası Finansal Piyasalar 3 0 3 6 S
ULİŞ6034 Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama
Standartları
3 0 3 6 S
2 Zorunlu ve 3 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir
III. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEYE6000 Yeterlilik Çalışması 0 0 0 30 Z
3. Yarıyılda Yeterlilik Çalışması Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
IV. Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEETE6000 Tez Önerisi Çalışması 0 0 0 30 Z
4. Yarıyılda Tez Önersi Çalışması Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
V. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEUZ6000 Uzmanlık Alan 10 0 0 30 Z
5. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
VI. Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEUZ6000 Uzmanlık Alan 10 0 0 30 Z
6. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
VII. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEUZ6000 Uzmanlık Alan 10 0 0 30 Z
7. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
VIII. Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEUZ6000 Uzmanlık Alan 10 0 0 30 Z
8. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir