Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Öğrenci Toplulukları

Girişimcilik ve Vizyoner Liderler Topluluğu

Danışman: Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN
Başkan: *******
Email: ********
Üye Sayısı:***********

FAALİYET ALANI: *******************

Kuruluş:********** 07.04.2022 tarih ve 2022 / 4 sayı