Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Ödev Değerlendirme Süreci

Öğrencilere verilen ödevlerin değerlendirilmesi dersin öğretim elemanı tarafından aşağıda belirlenen kriterlere göre yapılmaktadır:

 

Ödevin başlığı ile içerik uyumu (10 puan)

Benzerlik oranı (%30 ve altı)(15 puan)

Kavramsal çerçeve (15 puan)

İçerik, anlatım (Genel değerlendirme) (50 puan)

Sonuç (10 puan)