Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Uluslararası İşletmecilik Programının İşletme Programına Denkliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "Uluslararası İşletmecilik" programından tezli yüksek lisans derecesi ile mezun olduğu belirterek görülen öğrenimin "İşletme" tezli yüksek lisans programı ile eşdeğer olup olmadığı konusundaki yazı ve dilekçe 10.04.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik, Üniversitelerarası Kurul'un görüşü de dikkate alınarak, 43/b maddesi uyarınca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "Uluslararası İşletmecilik" tezli yüksek lisans programında ve adı geçenin gördüğü öğrenimdeki dersler, içerikler ve program çıktıları ile benzerlikler taşıdığından "İşletme" tezli yüksek lisans programına eşdeğer olduğuna karar verilmiştir.

Aşağıdaki YÖK'ün ilgili kararını bulabilirsiniz.

Ekler

Uluslararası İşletmecilik İşletme eşdeğerliği (1).pdf