Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Üniversitemizin Hedef ve İlkeleri

Üniversitemiz, kalite odaklı, girişimci ve yenilikçi bir üniversite anlayışıyla, bulunduğu bölgenin en iyi üniversitesi olmayı; ülkesinin ve dünyanın güçlü bir bilim kurumu haline gelmeyi hedeflemiştir.

Bu doğrultuda;
-İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılmasını,
-Eğitim-öğretim faaliyetlerinde memnuniyet düzeyinin yükseltilesini,
-Üniversitemizi tercihi eden uluslararası öğrenciler ve üniversitemizle yurtdışı üniversiteler arasındaki ikili işbirliği anlaşmalarını arttırarak uluslararasılaşma çalışmalarının gelişitirilmesini,
-Araştırma faaliyetlerinde; AR-GE çalışmalarına, öncelikli ve interdisipliner araştırma alanlarına yönelik çalışmaların desteklenmesini,
-Ulusal ve uluslararası akademik değerlendirmelerde üniversitemizi üst sıralara çıkaryı,
-Kurumsal akreditasyon çalışmalarına yönelik faaliyetlerin desteklenmesini,
-Kurumsal kültürün geliştirilmesini,
-Paydaşlarımızla olan ilişkilerin güçlendirilmesini ve
-Üniversitemiz tarafından topluma sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını
ilke edinmiştir.

İşletme Bölümünün Amacı

İşletme Bölümünün temel amaçları:

1- Uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında yönetim, üretim, muhasebe, pazarlama, finansman, hukuk, organizasyon gibi temel işletmecilik konularında öğrencilere uzmanlık kazandırmak.
2- Uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarıyla görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede yapıcı yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, ülke ekonomisi ile ilgili ekonomik sorunlara çözümler üretecek işletmecileri yetiştirmek.
3- Bireylerin çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında yetişmesini ve donanımlı mezunların yaşama kazandırmak.
4- Öğrencilerimize dinamik ve değişken dünyanın fırsatları karşısında yeterli olabilecek yetenek ve becerileri verebilmek.
5- İktisadi ve ticari ve özel ve kamusal alan olarak bilgi toplumuna ayak uydurabilecek nitelikte ve işletme ve ulusal ekonomi düzeyi olarak gerekli tüm bilgilerle donatılmış mezunlar yetiştirmek.

BAĞLANTILAR