Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Program Hedefleri

 1. Temel İşletme literatürüne hakim ve bu bilgileri uygulayabilme  
 2. Donanımlı ve sonuç alıcı profesyoneller olarak yetişme  
 3. Sorunlara çözüm üretebilme ve doğru kararlar verebilme  
 4. Bilimsel ve sorgulayıcı düşünme  
 5. Araştırma ve incelemeye yöneltme  
 6. Analiz ve sentez yeteneği  
 7. Yorum getirebilme ve sorunlara çözüm üretebilme yeteneği  
 8. Yenilikçi ve orijinal bilgiler üretebilme yeteneği  
 9. Doğru iletişim ve etkileşim kurma yeteneği  
 10. Paydaşlarla kalıcı ilişkiler kurabilme yeteneği 
 11. Bilimsel yazım kurallarını öğretebilme 
 12. Sorumluluk ve görev bilincini geliştirebilme  
 13. Yönetim ve denetim konusunda uzmanlık
 14. Yaratıcı, yenilikçi, üretken, etkili iletişim kurabilen, lider nitelikli ve vizyon sahibi yöneticiler yetiştirme