Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

İşletme Türkçe Lisans Programı Amacı

1.SINIF

1.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

ATA- 1001

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

0

0

2

1

İŞL-1001

İşletme Bilimi I

Z

3

0

0

3

5

İŞL-1003

Finansal Muhasebe I

Z

3

0

0

3

5

İŞL-1005

Davranış Bilimleri

Z

3

0

0

3

5

İŞL-1007

İşletmeciler için Matematik I

Z

3

0

0

3

5

İŞL-1009

İktisat

Z

3

0

0

3

5

TBK- 1001

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Z

2

2

0

0

1

TDİ-1001

Türk Dili I

Z

2

0

0

2

1

YDİ-1001

Yabancı Dil I (İngilizce)

Z

2

0

0

2

2

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

30

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

0

1. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı

30

2.Yarıyıl

Ders Kodu

 

Ders Adı

 

Z/S

 

T

 

U

 

L

 

Kredi

 

AKTS

ATA- 1002

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

0

2

1

İŞL-1002

İşletme Bilimi II

Z

3

0

0

3

5

İŞL-1004

Finansal Muhasebe II

Z

3

0

0

3

5

İŞL-1006

Örgütsel Davranış

Z

3

0

0

3

5

İŞL-1008

İşletmeciler İçin Matematik II

Z

3

0

0

3

5

İŞL-1010

Pazarlama İlkeleri

Z

3

0

0

3

5

İŞL-1012

Hukukun Temel Kavramları

Z

2

2

0

0

1

TDİ-1002

Türk Dili II

Z

2

0

0

2

1

YDİ-1002

Yabancı Dil II (İngilizce)

Z

2

0

0

2

2

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

30

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

0

2. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı

30

2.SINIF

3.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

İŞL-2001

Envanter Bilanço

Z

3

0

0

3

7

İŞL-2003

İstatistik I

Z

3

0

0

3

6

İŞL-2005

Yönetim ve Organizasyon

Z

3

0

0

3

7

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

SEC-1001 | 3.y Mesleki Seçmeli Ders Grubu (YENİ) | Bölüm Seçmeli Havuzu

10

İŞL- 2007

Mesleki İngilizce I

S

3

0

0

3

5

İŞL- 2009

Karar Analizi

S

3

0

0

3

5

İŞL- 2011

Mikro İktisat

S

3

0

0

3

5

İŞL- 2015

Kriz ve Stres Yönetimi

S

3

0

0

3

5

İŞL- 2019

Liderlik ve Motivasyon

S

3

0

0

3

5

İŞL- 2021

Stratejik Pazarlama Yönetimi

S

3

0

0

3

5

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

20

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

10

3. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı

30

4.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

İŞL-2002

Finansal Tablolar Analizi

Z

3

0

0

3

7

İŞL-2004

İstatistik II

Z

3

0

0

3

6

İŞL-2006

İnsan Kaynakları Yönetimi

Z

3

0

0

3

7

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

SEC-1001 | 3.y Mesleki Seçmeli Ders Grubu (YENİ) | Bölüm Seçmeli Havuzu

10

İŞL- 2008

Mesleki İngilizce II

S

3

0

0

3

5

İŞL- 2010

Verimlilik Analizi

S

3

0

0

3

5

İŞL- 2012

Makro İktisat

S

3

0

0

3

5

İŞL- 2016

Toplam Kalite Yönetimi

S

3

0

0

3

5

İŞL- 2020

Perakende Yönetimi

S

3

0

0

3

5

İŞL- 2022

Tüketici Davranışları

S

3

0

0

3

5

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

20

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

10

4. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı

30

3.SINIF

5.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

İŞL-3001

Uluslararası İşletmecilik

Z

3

0

0

3

7

İŞL-3003

Yöneylem Araştırması

Z

3

0

0

3

7

İŞL-3005

Finansal Yönetim

Z

3

0

0

3

7

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

SEC-1001 | 5.y Mesleki Seçmeli Ders Grubu (YENİ) | Bölüm Seçmeli Havuzu

9

İŞL- 3009

Ticaret Hukuku

S

3

0

0

3

3

İŞL- 3013

Muhasebe Bilgi Sistemi

S

3

0

0

3

3

İŞL- 3015

Araştırma Yöntemleri

S

3

0

0

3

3

İŞL- 3019

Bütünleşik Pazarlama Yönetimi

S

3

0

0

3

3

İŞL- 3021

Tedarik Zinciri Yönetimi

S

3

0

0

3

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

21

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

9

5. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı

30

6.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

İŞL-3002

Girişimcilik

Z

3

0

0

3

7

İŞL-3004

Maliyet Muhasebesi

Z

3

0

0

3

7

İŞL-3006

Stratejik Yönetim

Z

3

0

0

3

7

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

SEC-1001 | 6.y Mesleki Seçmeli Ders Grubu (YENİ) | Bölüm Seçmeli Havuzu

9

İŞL- 3008

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

S

3

0

0

3

3

İŞL- 3010

Türk Vergi Sistemi

S

3

0

0

3

3

İŞL- 3012

İş Hukuku

S

3

0

0

3

3

İŞL- 3014

Kurumsal İletişim Teknikleri

S

3

0

0

3

3

İŞL- 3020

Değişim Yönetimi

S

3

0

0

3

3

İŞL- 3022

Uygulamalı Yöneylem Araştırması

S

3

0

0

3

3

İŞL- 3024

Dijital Pazarlama

S

3

0

0

3

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

21

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

9

6. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı

30

4.SINIF

7.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

İŞL-4001

Üretim Yönetimi

Z

3

0

0

3

7

İŞL-4003

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Z

3

0

0

3

7

İŞL-4005

Uluslararası Pazarlama

Z

3

0

0

3

7

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

SEC-1001 | 7.y Mesleki Seçmeli Ders Grubu (YENİ) | Bölüm Seçmeli Havuzu

9

İŞL- 4011

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4015

Sermaye Piyasaları ve Menkul Değer Yönetimi

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4017

Müzakere Teknikleri

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4019

E-İşletmecilik

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4023

Örgüt Kuramı

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4025

Pazarlama Araştırmaları

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4027

Satış Yönetimi

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4021

Kurumsal Finans

S

3

0

0

3

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

21

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

9

7. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı

30

8.Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

İŞL-4002

İşletme Politikası

Z

3

0

0

3

7

İŞL-4004

Muhasebe Denetimi

Z

3

0

0

3

7

İŞL-4006

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

Z

3

0

0

3

7

SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

L

Kredi

AKTS

SEC-1001 | 8.y Mesleki Seçmeli Ders Grubu (YENİ) | Bölüm Seçmeli Havuzu

9

İŞL- 4008

Borçlar Hukuku

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4010

Dijital Marka Yönetimi ve Sosyal Medya

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4012

Uluslararası Rekabet Stratejileri

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4014

Uluslararası Finansal Yönetim

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4016

Modern Liderlik Teorileri

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4018

Proje Yönetimi

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4020

Kurumsal Kaynak Planlama

S

3

0

0

3

3

İŞL- 4022

Yeni Ürün Geliştirme

S

3

0

0

3

3

Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

21

Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı

9

8. Yarıyılda Alınması Gereken AKTS Toplamı

30

Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

184

   Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi

56

   Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı

240