Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

İşletme Lisans Programı Amacı

İşletme Bölümünün temel amaçları:

  1. Uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında yönetim, üretim, muhasebe, pazarlama, finansman, hukuk, organizasyon gibi temel işletmecilik konularında öğrencilere uzmanlık kazandırmak.
  2. Uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarıyla görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede yapıcı yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, ülke ekonomisi ile ilgili ekonomik sorunlara çözümler üretecek işletmecileri yetiştirmek.
  3. Bireylerin çağdaş bir eğitim-öğretim ortamında yetişmesini ve donanımlı mezunların yaşama kazandırmak.
  4. Öğrencilerimize dinamik ve değişken dünyanın fırsatları karşısında yeterli olabilecek yetenek ve becerileri verebilmek.
  5. İktisadi ve ticari ve özel ve kamusal alan olarak bilgi toplumuna ayak uydurabilecek nitelikte ve işletme ve ulusal ekonomi düzeyi olarak gerekli tüm bilgilerle donatılmış mezunlar yetiştirmek.

2022-2023 yılında bölümümüz %100 İngilizce olarak eğitim verecektir.