Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

SWOT Analizi

Birimimiz SWOT Analizi ekte sunulmuştur.

Ekler

SWOT Analizi.pdf