Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

YÖKAK ve ISO Akreditasyon Belgeleri

Üniversitemizin YÖKAK ve ISO Akreditasyon Belgeleri ekte sunulmuştur.

Ekler

YOKAK_ISO_Akreditasyon_Belgeleri_English.pdf
YOKAK_ISO_Akreditasyon_Belgeleri_Türkçe.pdf