Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Uluslararası İşletmecilik Y.Lisans Programı (Yeni)

İŞLETME SBF ANABİLİM DALI
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM
PLANI
Minimum mezuniyet koşulu: 27 Kredi 9 Ders + Seminer en az (60 AKTS), 2 Uzmanlık Alan Dersi (60 AKTS) başarılı olunması kaydı ile toplam 120 AKTS olmalıdır.
 
I. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K
ULİŞ5001 Uluslararası İşletmecilikte Bilimsel Araştırma
Yöntemleri I
3 0 3
ULİŞ5021 İşletmelerde İnsan Davranışı 3 0 3
ULİŞ5023 Uluslararası İşletmelerde Yönetim 3 0 3
ULİŞ5025 Pazarlamada Dijital Dönüşüm 3 0 3
ULİŞ5019 Stratejik Pazarlama Yönetimi 3 0 3
ULİŞ5027 Stratejik Marka Yönetimi 3 0 3
ULİŞ5029 Uygulamalı İstatistik I 3 0 3
ULİŞ5004 Finansal Yönetimin Temelleri 3 0 3
ULİŞ5031 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3 0 3
1 Zorunlu ve 4 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir
II. Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K
LEESE5000 Seminer** 0 2 0
ULİŞ5028 Uluslararası İşletmecilikte Bilimsel Araştırma
Yöntemleri II
3 0 3
ULİŞ5012 Uluslararası Stratejik Yönetim 3 0 3
ULİŞ5030 Kültürlerarası Yönetim 3 0 3
ULİŞ5032 Global Pazarlama Stratejileri 3 0 3
ULİŞ5034 Sosyal Medya Pazarlaması 3 0 3
ULİŞ5036 Mobil Pazarlama 3 0 3
ULİŞ5038 Dijital Marka Yönetimi 3 0 3
ULİŞ5040 Uygulamalı İstatistik II 3 0 3
ULİŞ5042 Çok Kriterli Karar Verme 3 0 3
ULİŞ5044 Uluslararası İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları 3 0 3
ULİŞ5046 Kurumsal Finansman 3 0 3
ULİŞ5048 Bağımsız Denetim 3 0 3
2 Zorunlu ve 3 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir
III. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K
LEEUZ5000 Uzmanlık Alan 8 0 0
3. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
IV. Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K
LEEUZ5000 Uzmanlık Alan 8 0 0
4. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir