Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı Ders Planı (Yeni)

İŞLETME SBF ANABİLİM DALI
YÖNETİM VE ORGANİZASYON DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
Minimum mezuniyet koşulu: 21 Kredi-7 Ders + Seminer en az (60 AKTS), Yeterlik Çalışması: (30 AKTS), Tez Önerisi
Çalışması: (30 AKTS) ve 4 Uzmanlık Alan Dersi (120 AKTS) başarılı olunması kaydı ile toplam 240 AKTS olmalıdır.
I. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
YORG6003 Bilim ve Yönetim Felsefesi* 3 0 3 7,5 Z
YORG6015 Örgütsel Analiz 3 0 3 7,5 S
YORG6007 Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5 S
YORG6009 İşletmecilik Tarihi 3 0 3 7,5 S
YORG6011 Küresel İşletmecilik 3 0 3 7,5 S
YORG6013 İnsan ve Yönetimi 3 0 3 7,5 S
1 Zorunlu ve 3 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir
II.Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEESE6000 Seminer** 3 0 3 7,5 Z
YORG6004 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 7,5 S
YORG6006 Türkiye'de İşletmecilik ve Yönetim 3 0 3 7,5 S
YORG6008 İşletme Stratejileri 3 0 3 7,5 S
YORG6010 Yönetim ve Örgüt Geliştirme 3 0 3 7,5 S
YORG6012 Yenilik Yönetimi 3 0 3 7,5 S
YORG6014 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5 S
1 Zorunlu ve 3 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir
III. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEYE6000 Yeterlilik Çalışması 0 0 0 30 Z
3. Yarıyılda Yeterlilik Çalışması Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
IV. Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEETE6000 Tez Önerisi Çalışması 0 0 0 30 Z
4. Yarıyılda Tez Önersi Çalışması Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
V. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEUZ6000 Uzmanlık Alan 10 0 0 30 Z
5. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
VI. Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEUZ6000 Uzmanlık Alan 10 0 0 30 Z
6. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
VII. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEUZ6000 Uzmanlık Alan 10 0 0 30 Z
7. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
VIII. Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEUZ6000 Uzmanlık Alan 10 0 0 30 Z
8. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir