Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Planı (Yeni)

İŞLETME SBF ANABİLİM DALI
YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
Minimum mezuniyet koşulu: 27 Kredi 9 Ders + Seminer en az (60 AKTS), 2 Uzmanlık Alan Dersi (60 AKTS) başarılı olunması kaydı ile toplam 120 AKTS olmalıdır.
I. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
YORG5003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I 3 0 3 6 Z
YORG5005 Nicel Araştırma Teknikleri 3 0 3 6 S
YORG5009 Örgüt Geliştirme 3 0 3 6 S
YORG5011 Küreselleşme ve Türkiye'de Yönetim 3 0 3 6 S
YORG5031 Örgüt Teorisi 3 0 3 6 S
YORG5033 İşletme Stratejileri 3 0 3 6 S
YORG5019 İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 3 0 3 6 S
YORG5023 İletişim ve Toplum 3 0 3 6 S
YORG5025 Bilgi Yönetimi 3 0 3 6 S
YORG5027 Uluslararası Yönetim 3 0 3 6 S
YORG5029 Yönetim Aracı Olarak Muhasebe 3 0 3 6 S
1 Zorunlu ve 4 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir
II. Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEESE5000 Seminer** 0 2 0 6 Z
YORG5004 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II 3 0 3 6 Z
YORG5006 Nitel Araştırma Teknikleri 3 0 3 6 S
YORG5008 Toplum Mühendisliği 3 0 3 6 S
YORG5030 Çatışma ve Kriz Yönetimi 3 0 3 6 S
YORG5012 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6 S
YORG5014 KOBİ'lerde Yönetim 3 0 3 6 S
YORG5016 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3 0 3 6 S
YORG5018 Kültür ve Yönetim İlişkisi 3 0 3 6 S
YORG5020 Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi 3 0 3 6 S
YORG5022 Örgüt Tasarımı ve Değişim Yönetimi 3 0 3 6 S
YORG5024 Yönetim Psikolojisi 3 0 3 6 S
YORG5026 Performans Yönetimi 3 0 3 6 S
YORG5028 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 6 S
2 Zorunlu ve 3 Seçmeli Ders Toplam en az 30 AKTS Ders Seçilmelidir
III. Yarıyıl/Güz
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEUZ5000 Uzmanlık Alan 8 0 0 30 Z
3. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir
IV. Yarıyıl/Bahar
Ders Kodu Dersin Adı T U/L K AKTS Z/S
LEEUZ5000 Uzmanlık Alan 8 0 0 30 Z
4. Yarıyılda Uzmanlık Alan Dersi 30 AKTS Seçilmelidir