Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Ders Programları

Ekler

1396-isletme-ders-programiv4.docx
DDavranış_Bilimleri_Yüksek_Lisans_Ders_Programı.docx
Dijital_Ekonomi_ve_Pazarlama_Yüksek_Lisans_Ders_Programı.docx
Uluslararası_İşletmecilik_Doktora_Ders_Programı.docx
Uluslararası_İşletmecilik_Yüksek_Lisans_Ders_Programı.docx
Yönetim_ve_Organizasyon_Doktora_Ders_Programı.docx
Yönetim_ve_Organizasyon_Yüksek_Lisans_Ders_Programı.docx