Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Bölüm Komisyonları

 Bölümümüzde faaliyet gösteren komisyonlar ve ilgili görevliler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Bölüm Kalite Güvencesi Komsiyonu
Görev Unvan-Ad-Soyad
Başkan Prof. Dr. Pelin KANTEN
Üye Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY
Üye Arş. Gör. Hüseyin ORAK
Üye Arş. Gör. Mert İNAL
Üye Arş. Gör. Murat ÖZKAYA

 

Bölüm Akreditasyon Komisyonu
Görev Unvan-Ad-Soyad
Başkan Prof. Dr. Pelin KANTEN
Üye Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN
Üye Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY
Üye Arş. Gör. Hüseyin ORAK
Üye Arş. Gör. Murat ÖZKAYA
Üye Arş. Gör. Mert İNAL
Üye Arş. Gör. Melike MUNTAŞ
Üye Arş. Gör. Rumeysa ARMUTÇU

 

Bölüm Staj Komisyonu
Görev Unvan-Ad-Soyad
Başkan Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY
Üye Dr. Öğr. Üyesi Güneş TOPÇU

 

Bölüm Akademik Teşvik Komisyonu
Görev Unvan-Ad-Soyad
Başkan Prof. Dr. Pelin KANTEN
Üye Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN
Üye Doç. Dr. Ümran ŞENGÜL

 

Bölüm İntibak Komisyonu
Görev Unvan-Ad-Soyad
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Güneş TOPÇU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAPLAN
Üye Arş. Gör. Hüseyin ORAK
Üye Arş. Gör. Murat Özkaya

 

Koordinatörler
Koordinatörlük Adı Görevlinin Unvan-Ad-Soyad
Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Güneş TOPÇU
ECTS (Bologna) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Güneş TOPÇU
Farabi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY
Mevlana Koordinatörü Prof. Dr. Pelin KANTEN
Bölüm Kalite Güvence Temsilcisi Prof. Dr. Pelin KANTEN
Eğitim Komisyonu Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY
Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun İlişkileri Sorumlusu Arş. Gör. Hüseyin ORAK