Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu ve Faaliyetleri