Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Stratejik Eylem Planı

 

Yıllara Göre Üniversite Stratejik Eylem Planı
2018-2022
2021-2025
2024-2028

 

Yıllara Göre Fakülte Stratejik Eylem Planı
2018-2022
2021-2025
2024-2028

 

Yıllara Göre Bölüm Stratejik Eylem Planı
2021-2024 Stratejik Eylem Planı
2024-2028 Stratejik Eylem Planı

 

Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri
2021-2025
2024-2028