Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Öğrenci Danışman Listesi

 

İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ DANIŞMAN LİSTESİ 

 

ÖĞRETİM TÜRÜ  SINIF  DANIŞMAN ADI SOYADI  E-POSTA  TELEFON NUMARASI
N.Ö. ve İ.Ö.  1 Dr. Öğr. Üyesi Güneş TOPÇU gunestopcucomu.edu.tr Dahili: -
N.Ö. ve İ.Ö.  2 Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK asornekcomu.edu.tr Dahili: 12055
N.Ö. ve İ.Ö.  3 Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY akiraycomu.edu.tr      Dahili: 12056
N.Ö. ve İ.Ö.  4 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAPLAN mustafakaplancomu.edu.tr Dahili: 12045
Hazırlık   Doç. Dr. Ümran ŞENGÜL umransengulcomu.edu.tr Dahili: 12050