Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Uluslararası İşletmecilik Doktora Programı Amacı

Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı Doktora Programı

1) Bilimsel bilginin doğasını anlayarak bilimsel düşünme yeteneği ve disiplinini kazanmış ve bunları akadamik ve profesyonel hayatta uygulayabilen araştırmacılar ve yöneticiler yetiştirmek.

2) Küresel değişimleri öngörerek değişen zaman ve koşullarda doğru karar verme becerisine sahip, problemlere disiplinlerarası çözümler geliştirip yeni ve karmaşık fikirleri sentezleyebilen bireyler yetiştirmek.

3) İşletme fonksiyonlarını bütünleşik şekilde algılayıp kullanan, uluslararası faaliyetlerin yönetiminde yardımcı olacak işletme bilgilerini harmanlama becerisi kazanan bireyleri iş dünyasına kazandırmak.

4) Uluslararası İşletmecilik alanında kendini yetiştirmek isteyen potansiyel akademisyen ve yönetici adaylarına işletme alanları ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve teknikleri en üst düzeyde aktarmak.

5) Öğrencilere doktora düzeyinde nitelikli ve kaliteli araştırma yapma, bilimsel gelişmeleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak.