Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Uluslararası İşletmecilik Tezli Y. Lisans Programı Amacı

Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Programı

1) Küreselleşme olgusunun etkisini hissettirdiği en önemli alanlardan biri olan işletmecilik alanına, uluslararası bakış sağlamak.

2) Küreselleşmeye ayak uydurabilen, yeniden yazılan rekabet kurallarını çok iyi bilen, bunlara uyum sağlayabilecek, bu gelişmeleri takip edecek ve yönlendirebilecek yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamak.

3) Uluslararası İşletmecilik alanında kendini yetiştirmek isteyen potansiyel akademisyen ve yönetici adaylarına işletme alanları ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve teknikleri en üst düzeyde aktarmak.

4) Öğrencilere araştırma yapma, bilimsel gelişmeleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak.

5) İşletme problemlerini tanımlayabilen, bu problemlere verimli, ekonomik ve standartlara uygun çözümler üretebilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim kurabilen, insiyatif alabilen, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, çağın sorunlarına duyarlı, uluslararası işletmecilik bilgisine sahip donanımlı bireyler yetiştirmek.