Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı Amacı

Yönetim ve Organizasyon Doktora programının amaçları:

  1. Yönetim ve Organizasyon alanında kendini yetiştirmek isteyen potansiyel akademisyen ve yönetici adaylarına yönetim ve organizasyon ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve tekniklerin en üst düzeyde aktarmak.
  2. Öğrencilere araştırma yapma, bilimsel gelişmeleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak.
  3. Bilimsel bilginin doğasını anlayarak bilimsel düşünme yeteneği ve disiplinini kazanmış ve bunları akadamik ve profesyonel hayatta uygulayabilen araştırmacılar ve yöneticiler yetiştirmek.
  4. Uluslararası akademik ve bilimsel organizasyonlara ve projelere katılımı artırmak.