Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Akademik Kadro

İŞLETME BÖLÜMÜ-AKADEMİK PERSONEL

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Pelin KANTEN

Bölüm Başkanı 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

12083

220

pelinkantencomu.edu.tr

Prof. Dr.

Gülten GÜMÜŞTEKİN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

12052

208

ggumustekincomu.edu.tr

Doç. Dr.

Ümran ŞENGÜL

SAYISAL YÖNTEMLER

12050

206

umransengulcomu.edu.tr

Doç. Dr.

Ali Şahin ÖRNEK

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

12055

216

asornekcomu.edu.tr

Doç. Dr. 

İsmail ELAGÖZ

MUHASEBE FİNANSMAN

12058

220

ismailelagozcomu.edu.tr

Doç. Dr.

Erkan BİL

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

12053

209

erkanbilcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah KIRAY

Bölüm Başkan Yard.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

12056

 

217

akiraycomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa KAPLAN

Bölüm Başkan Yard.

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

12045

109

mustafakaplancomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Güneş TOPÇU

MUHASEBE VE FİNANSMAN

-

307

gunestopcucomu.edu.tr

Arş. Gör. 

Hüseyin ORAK

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

12082

323

huseyin.orakcomu.edu.tr

Arş. Gör.

Rumeysa ARMUTÇU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Z-07 rumeysa.armutcucomu.edu.tr

Arş. Gör.

Mert  İNAL

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

12066

303

mert.inalcomu.edu.tr

Arş. Gör. Atif Çağlar ABABAY ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA - Z-04 atif.ababaycomu.edu.tr

Arş. Gör. 

Murat ÖZKAYA

SAYISAL YÖNTEMLER

12059

221

murat.ozkayacomu.edu.tr

Arş. Gör.

Melike MUNTAŞ SAYISAL YÖNTEMLER 12025 213 melike.muntascomu.edu.tr