Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü

Stratejik Eylem Planı

Stratejik eylem planı

Ekler

2021-2025 İşletme Bölümü Stratejik Eylem Planı.pdf